Genomgående så har samtalen handlat om hur jag som avdelningschef på bästa sätt kan skapa en väl fungerande ledningsgrupp, vad mitt mål och ledarskap är i det forumet. Maria fick mig att tänka till och komma med lösningar själv. Svårt men väldigt nyttigt. ”Agneta A Pettersson, avdelningschef Säffle äldreomsorg”