NÅ DINA MÅL!

Coaching handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande. Coachning är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

 
OLIKA TYPER AV COACHNING
  • Chefs coachning  För ledare och chefer på alla nivåer som vill bli tydligare i sitt ledarskap och utvecklas i sin roll för att skapa starkare team och nå organisationens mål.
  • Ny som chef – För dig som för första gången går in i rollen som ledare och vill skapa en bra grund för ditt ledarskap. Vi tittar på hur du kan skapa ett personligt ledarskap utifrån dina styrkor och värderingar och hur du hanterar de utmaningar du ställs inför.
  • Coachning för medarbetare – För alla medarbetare inom organisationen som vill fortsätta utvecklas och må och fungera ännu bättre. Nå dina mål på jobbet, stresshantering, styr upp och prioritera din tid.
  • Grupp coachning – Vi jobbar med teamet för att uppnå ett optimalt team som jobbar tillsammans mot gemensamma mål och som förstår hur de som individer på bästa sätt kan samverka med varandra.
  • Coachning för privatpersoner – För dig som vill få ut ännu mer av livet och förverkliga dina drömmar. Passar dig både om du har ett problem du vill komma till rätta med eller om du helt enkelt bara vill göra bra ännu bättre. Forma en livssituation du vill ha
 
SÅ GÅR DET TILL VID INDIVIDUELL COACHNING

Vi börjar med ett första kostnadsfritt samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-60 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Jag erbjuder enskilda samtal och paket om fem samtal.

Kontakta oss och få pris beroende på vilken lösning du väljer.

”Genomgående har samtalen handlat om hur jag som avdelningschef på bästa sätt kan skapa en välfungerande ledningsgrupp samt vad mitt mål och ledarskap är i det forumet. Maria fick mig att tänka till och komma med lösningar. Svårt men nyttigt” Agneta Pettersson, avdelningschef