Vi erbjuder er olika utbildningar efter behovsanalys

Vi på Svenhage Consulting vill skapa ett högre engagemang och förtroende bland medarbetare där det finns en tydlig värdegrund att utgå ifrån och som leder till ökad lönsamhet.

Vi behovsanpassar utbildningar efter just era behov. Varje utbildning är anpassad för att du som ledare skall kunna fortsätta att utbilda nya medarbetare inom samma tema. Exempel på utbildningar är:

• Ledarskapsutveckling med fokus på kommunikation

• Självgående medarbetare med coachning och feedback som grund

• Led dig själv för att leda andra

Workshop om mål och uppföljning.

Alla inom företaget jobbar mot samma målbild och vet vad som adderar värde till kund.

Hur arbetar vi för att komma dit?

Genom individuell coachning utvecklas du som ledare och medarbetare – se även individuell coachning