Vi erbjuder er olika utbildningar efter behovsanalys

Svenhage Consulting vill hjälpa er att skapa ett högre engagemang och förtroende bland medarbetare där det finns en tydlig värdegrund att utgå ifrån och som leder till ökad lönsamhet.

Jag anpassar utbildningar efter just era behov. Varje utbildning är anpassad för att du som ledare skall kunna fortsätta att utbilda nya medarbetare inom samma tema. Exempel på utbildningar är:

• Ledarskapsutveckling med fokus på kommunikation

• Självgående medarbetare med coachning och feedback som grund. Under den här utbildningen får du praktiskt träna coachning. Du lär dig coacha andra i att nå ökad framgång och blir medveten om styrkor och utvecklingsområden.

• Led dig själv för att leda andra

Workshop om mål och uppföljning.

Alla inom företaget jobbar mot samma målbild och vet vad som adderar värde till kund.

Hur arbetar vi för att komma dit?

Genom individuell coachning utvecklas du som ledare och medarbetare – se även individuell coachning