Vi erbjuder er olika utbildningar efter behovsanalys

Exempel på utbildningar är:

• Ledarskapsutveckling med fokus på kommunikation
• Självgående medarbetare med coachning och feedback som grund
• Led dig själv för att leda andra. I samarbete med hälsocoach Ulrika Thoresson

Workshop om mål och uppföljning.

Alla inom företaget jobbar mot samma målbild och vet vad som adderar värde till kund.

Hur arbetar vi för att komma dit?

Genom individuell coachning utvecklas du som ledare och medarbetare – se även individuell coachning